Registerutdrag

Personuppgiftslagen (523/99) 10 §, GDPR

Datum: 9.10.2017, uppdaterad 23.5.2018

1. Registerhållare

Moda Kids Ab Oy

2. Ansvarig person för registerhantering

Moda Kids Ab Oy / Tanja Vikström / info@leikkikauppa.fi

3. Registrets namn

Leikkikauppa.fi webbshoppens användarregister

4. Användning av personuppgifter (registrets användningsändamål)

De sparade kunduppgifterna i Leikkikauppa.fi webshoppen används endast i hanteringen av kundförhållanden, marknadsföring och andra tillhörande nättjänster. 

5. Registrets innehåll

Till registret samlas grunduppgifter som

- namn

-adress

-telefon

- e-post

6. Uppgiftskällor

Registeransvariga registrerar endast de uppgifter som användaren själv meddelar om vid användningen av hemsidan.

7. Överlåtande av uppgifter utanför EU:s eller Europas handelsområde

Inget överlåtande av uppgifter till tredje part.

8. Registerskyddets principer

Leikkikauppa.fi:s uppgifter ur användarregistret är sparat är i registerhållarens system, som är skyddat av användarprogrammets skyddsprogram. Inträde till systemet kräver användarnamn och lösenord. Programmet är även skyddat av brandvädd och andra tekniska lösningar. Registrets uppgifter finns i låsta och skyddade utrymmen.

9. Rätt till vägran av registrering

Den registrerade har rätt att vägra hanteringen av dennes uppgifter i direktreklam och andra åsiktsundersökningar. Vägran bör göras skriftligen och visas för den ansvariga för registerhanteringen.

10. Den registrerades granskningrätt

Den registrerade har rätt att kontrollera sparade uppgifter om ifrågavarande person och få kopior av dessa. Begäran om granskning bör göras skriftligen och visas för den ansvariga för registerhanteringen.

11. Ändring av uppgifter

Den ansvariga för registret uppdaterar och raderar felaktiga, bristfälliga och föråldrade uppgifter på begäran av den registrerade. Den registrerade bör ta kontakt med registeransvariga i ändringsärenden.

Den 25 maj 2018 träder en ny lagstiftning i kraft - dataskyddsförordningen kallad GDPR.

GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda personuppgifter. Detta innebär att samma regler för hur personuppgifter får hanteras ska gälla i hela EU.

Leikkikauppa.fi är ansvarig för hur de personuppgifter som du lämnar vid köp behandlas av oss för att administrera köp, returer och reklamationer.

Följande uppgifter lagras: för och efternamn, adress, mobilnummer, email samt orderhistorik. Leikkikauppa.fi lagrar dessa uppgifter i sju år. Dessa uppgifter lämnas ej ut till tredje part annat än de som nämns i punkterna nedan

a) vid köp via Klarna, delas dina uppgifter där
b) vid köp via PayPal, delas dina uppgifter där
c) för att kunna skicka beställningar, används Posti och Matkahuolto (UPS för KidKraft-beställningar) som då måste få viss information. De uppgifter som delas är för- och efternamn, adress, mobilnummer samt emailadress.

När du lägger din beställning hos Leikkikauppa.fi uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning, godkänner du att jag lagrar och använder dina uppgifter i min verksamhet för att fullfölja mina åtaganden gentemot dig. Har du några frågor går det bra att maila tanja@modakidz.fi.

 

 


Klarna Checkout
handlarens kontaktuppgifter